• 2 ماه پیش

  • 0

  • 40:32

اکنون بشنوید - قسمت ۳: مدیا اکنون: درک رسانه، فرهنگ و تکنولوژی

اکنون | Aknoon
0
توضیحات

اکنون بشنوید

قسمت ۳: مدیا اکنون: درک رسانه، فرهنگ و تکنولوژی


مترجم: مریم ابوالحسنی


متن این مطلب را هم‌اکنون از وبسایت اکنون بخوانید.


مجلۀ اکنون را هم‌اکنون بخوانید.


🌐 aknoon-mag.ir


💌 aknoonmagazine@gmail.com


📱 instagram.com/AknoonMagazine


✉️ t.me/AknoonMagazine


▶️ youtube.com/@AknoonMagazine


🖥 aparat.com/AknoonMagazine


🎧 castbox.fm/va/5718095


shenoto-ads
shenoto-ads