• 4 سال پیش

  • 713

  • 01:57:40
 رویداد رشدینو - فصل سوم قسمت دوم

رویداد رشدینو - فصل سوم قسمت دوم

رویداد رشدینو
0
 رویداد رشدینو - فصل سوم قسمت دوم
0
0

رویداد رشدینو - فصل سوم قسمت دوم

رویداد رشدینو
  • 01:57:40

  • 713

  • 4 سال پیش

توضیحات
گفتگو با محمدرضا رحمانی «مدیر سایت رُند و نی نی سایت» و حمزه آزاد، «حوزه بازی سازی»

با صدای
امیرحسین ثقه الاسلامی
محمدرضا رحمانی
حمزه آزاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads