• 4 سال پیش

  • 1.4K

  • 28:49

آرش کمانگیر

سهیل قاسمی
4
4
4

آرش کمانگیر

سهیل قاسمی
  • 28:49

  • 1.4K

  • 4 سال پیش

توضیحات
منظومه جاودان آرش کمانگیر سروده سیاوش کسرایی روایتگر افسانه حماسی آرش است. در زمانی که منوچهر پادشاه ایران بود، افراسیاب شاه توران به ایران یورش می آورد و شاه ایران را وادار به پذیرش شکست می کند. منوچهر به هر سببی، وارد جنگ نمی شود و با افراسیاب سازش می کند. افراسیاب که غالب بود، برای مشخص شدن مرزهای بین ایران و توران، شرط ننگینی نهاد که یکی از تیراندازان شما بر قله کوه برود، و تیری بیافکند. آن تیر هر جا بر زمین نشست، آنجا مرز ایران و توران خواهد بود. ناگفته پیداست که این شرط برای تحقیر ایرانیان بوده. وگرنه یک تیر مگر چه قدر خواهد پرید؟ و افسانه آرش از اینجا شروع می شود. که کمانداری کمانگیر به نام آرش، داوطلب پرتاب تیر می شود. و در ریشخند سپاه دشمن، به آنها می گوید که جان خود را در تیر خواهد نهاد تا آن تیر هرچه دور تر بپرّد. افسوس که داستان آرش در شاهنامه شرح نشده و فردوسی تنها در چند مورد اشاره ای به دلاوری و شجاعت آرش کرده است. اما سیاوش کسرایی در منظومه ای زیبا و جاودانه، این افسانه را به شعر نو روایت کرده است. منظومه آرش کمانگیر با صدای خود شاعر نیز در دسترس است. و گویندگان و هنرمندان بسیاری از جمله فریدون فرح اندوز نیز به اجرای آن پرداخته اند. اثر حاضر، در گروه کتاب گویا توسط فرید حامد، نیایش و سهیل قاسمی دوباره اجرا شده و با تدوین زیبای فرید حامد، عرضه می گردد.

با صدای
سهیل قاسمی
فرید حامد
نیایش
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads