• 5 ماه پیش

  • 0

  • 09:13

به دنبال فلک - داستان 3 - صمد بهرنگی

امید صبا
0
0
0

به دنبال فلک - داستان 3 - صمد بهرنگی

امید صبا
  • 09:13

  • 0

  • 5 ماه پیش

توضیحات

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «به دنبال فلک» به نویسندگی «صمد بهرنگی» را بشنوید.

کاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی هنری و خدمات اجتماعی بامداد امید صبا

Copyright:music by

#Antonin_Dvorak

Serenade in E Major for Strings, Op. 22