• 3 ماه پیش

  • 482

  • 01:06:33

جمشید نخستین انسان، نخستین پادشاه

جهان اساطیر ( آوای هزاره ها)
0
0
0

جمشید نخستین انسان، نخستین پادشاه

جهان اساطیر ( آوای هزاره ها)
  • 01:06:33

  • 482

  • 3 ماه پیش

توضیحات

یدون تردید نامی بزرگ تر و شکوهمندتر از جمشید در تمامی ادبیات اساطیری و حماسی ایران وجود ندارد. در این اپیزود با تأمل در متون ودایی و اوستایی و با بررسی نظریات اندیشمندان بزرگ، نشان داده ایم که روایات منسوب به این چهرۀ نام آور به احتمال فراوان نه تنها متعلق به اقوام هندوایرانی بلکه مربوط به دوران همگرایی همۀ اقوام آریایی تبار بوده است. جمشید آن جنان شکوهمند و چشم نواز است که حتی اهورمزدا پیش از زرتشت از او می خواهد که دین اهورایی را برای آدمیان در زمین بگستراند. همۀ مصیبت های جمشید از جایی آغاز می شود که مغرورانه پیشنهاداهوره مزدا را رد می کند و می گوید علاقه ای به پیامبری برای او ندارد.

این اپیزود را بشنوید و خود راساعتی در دنیای پر رمز و راز اساطیر ایرانی ببینید.


«بازنده، چرا ما هیچ گوهی نمیشیم!؟» خداوکیلی تا امروز بهش فکر کردی؟ دیگه چیکار باید میکردیم که نکردیم؟ توی هر اپیزود با یکی از جنس خودمون مصاحبه کردم. گوش کن خیلی باحاله!!!

castboX

شنوتو

تهران پادکست

گوگل پادکست


با صدای
بازندۀ شمارۀ یک
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads