• 5 سال پیش

  • 852

  • 29:54
گفتگو با فریدون کورنگی (بنیانگذار شتاب دهنده مپس)

گفتگو با فریدون کورنگی (بنیانگذار شتاب دهنده مپس)

رادیو شنبه - پادکست هفته‌نامه استارت‌آپی شنبه
1
گفتگو با فریدون کورنگی (بنیانگذار شتاب دهنده مپس)
1
0

گفتگو با فریدون کورنگی (بنیانگذار شتاب دهنده مپس)

رادیو شنبه - پادکست هفته‌نامه استارت‌آپی شنبه
  • 29:54

  • 852

  • 5 سال پیش

توضیحات
در حاشیه ی یلدای کارآفرینان سال 96 شنوتو میزبان فریدون کورنگی (بنیانگذار شتاب دهنده مپس) بود. درابتدا از مپس می گوید و اینکه چرا مپس هیچ وبسایتی ندارد؟ او از تجربیات 30 ساله اش می گوید و مپس را به نوعی تمرین مهندسی می داند، و خودش را همیشه در دسترس معرفی می کند و از اینکه از فضای معمول استارتاپ ها دور است و به شکل دیگری آن را پیش می برد گاهی ضرر داشته است ولی آن را روش درستی می داند.

با صدای
فریدون کورنگی
امید اخوان
امیرحسین مددی
میثم زرگر پور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads