• 5 ماه پیش

  • 210

  • 12:02
2
1
  • 12:02

  • 210

  • 5 ماه پیش

توضیحات

داستان شوخی نوشته آنتون چخوف است که با ترجمه عبدالحسین نوشین به فارسی برگردانده شده است. داستان در مورد یک عشق نافرجام است که عدم ابراز کردن آن به یک حسرت تبدیل میشود.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads