• 5 سال پیش

  • 47

  • 13:48
چرا بعضی از سایت ها الکی صفحه اول گوگل هستند؟

چرا بعضی از سایت ها الکی صفحه اول گوگل هستند؟

همیار وب
0
چرا بعضی از سایت ها الکی صفحه اول گوگل هستند؟
0
1

چرا بعضی از سایت ها الکی صفحه اول گوگل هستند؟

همیار وب
  • 13:48

  • 47

  • 5 سال پیش

توضیحات
در این فایل صوتی در مورد سایت هایی که به نظر بعضی از دوستان الکی صفحه اول گوگل هستند صحبت شده است. همچنین در این فایل صوتی در مورد رقابت شدید در بعضی از حوزه های کاری و سایت هایی که در این رقابت برنده اند صحبت شده است. در مورد سئو کارهای حرفه ای و ترفند هایی که برای سئو سایت ها استفاده می کنند هم صحبت شده است.

با صدای
جاوید گرشاسبی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads