• 8 ماه پیش

  • 382

  • 01:00:15

بیست و هشتم - تحلیل یونگی فیلم برادران لیلا

یونگ خوانی
3
3
0

بیست و هشتم - تحلیل یونگی فیلم برادران لیلا

یونگ خوانی
  • 01:00:15

  • 382

  • 8 ماه پیش

توضیحات

به تحلیل یونگی فیلم « برادران لیلا » نشستیم و اندکی با نگاه به بازارهای مالی ، پیرامون فیلم ، به تحلیلی روانشناختی - مالی پرداختیم...


با صدای
شاهین سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads