• 8 ماه پیش

  • 81

  • 33:56

بیست و هفتم - فصل عقده ها، من مسوول کارهای خویش نیستم ! (سوم)

یونگ خوانی
0
0
0

بیست و هفتم - فصل عقده ها، من مسوول کارهای خویش نیستم ! (سوم)

یونگ خوانی
  • 33:56

  • 81

  • 8 ماه پیش

توضیحات

آیا من مسوول تمام کارهای خویش هستم ؟

عقده چگونه بروز می کند ؟

بادکردگی ایگو چیست ؟


با صدای
شاهین سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads