• 2 ماه پیش

  • 150

  • 10:00

خوانش بهاگاواد گیتا . قسمت دوم . بخش دوم . سامکهیا یوگا

رادیو واهیتا
1
94%
1
0

خوانش بهاگاواد گیتا . قسمت دوم . بخش دوم . سامکهیا یوگا

رادیو واهیتا
  • 10:00

  • 150

  • 2 ماه پیش
94%

توضیحات

بخش دوم . در این فصل, کریشنا برای آرجونا از حکمت سامکهیا و یوگا می‌گوید.


https://www.instagram.com/vahita.meditation.center


با صدای
مسیح تاج
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads