• 8 ماه پیش

  • 95

  • 38:09

بیست و پنجم - فصل عقده ها، (اول) ساکنان درون

یونگ خوانی
0
0
0

بیست و پنجم - فصل عقده ها، (اول) ساکنان درون

یونگ خوانی
  • 38:09

  • 95

  • 8 ماه پیش

توضیحات

شروعی داشتیم بر عقده، از خودشیفتگی گفتیم و اندکی به روابط عاطفی نگریستیم ...


با صدای
شاهین سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads