• 4 ماه پیش

  • 16

  • 13:48

افسردگی را قورت بده | اپیزود پنجاه و نهم

هنر برتر توانایی
0
0
0

افسردگی را قورت بده | اپیزود پنجاه و نهم

هنر برتر توانایی
  • 13:48

  • 16

  • 4 ماه پیش

توضیحات

توی این اپیزود در مورد نحوه گفتگو با یک افسرده و حرفایی که باید بزنیم یا نزنیم گپ زدم که میتونه برات کاربردی باشه.

 

گوینده و مشاور: مسعود حبوباتیبا صدای
مسعود حبوباتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads