• 4 ماه پیش

  • 15

  • 11:10

گارد انگیزه باش | اپیزود پنجاه و پنجم

هنر برتر توانایی
1
1
0

گارد انگیزه باش | اپیزود پنجاه و پنجم

هنر برتر توانایی
  • 11:10

  • 15

  • 4 ماه پیش

توضیحات

توی این اپیزود یادمیگیری که چجوری خودت برای خودت انگیزه را حفظ کنی و حتی اونو بیشترش کنی.

شاید جالب باشه ولی باید بدونی که تا خودت نخواسته باشی دیگری هم نمیتونه برای تو انگیزه بوجود بیاره پس آگاه باش دوست من.

 

گوینده و مشاور: مسعود حبوباتیبا صدای
مسعود حبوباتی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads