• 4 ماه پیش

  • 14

  • 10:11

دوپامین | اپیزود پنجاه و سوم

هنر برتر توانایی
1
1
0

دوپامین | اپیزود پنجاه و سوم

هنر برتر توانایی
  • 10:11

  • 14

  • 4 ماه پیش

توضیحات

توی این اپیزود در مورد دوپامین و حس خوبی که این انتقال دهنده عصبی میتونه به ما بده حرف زدم.

دوپامین را اگه دست کم بگیری اول داستان بی انگیزگی و بی حسو حالی هست.

 

گوینده و مشاور: مسعود حبوباتیبا صدای
مسعود حبوباتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads