• 4 ماه پیش

  • 10

  • 11:31

اضطراب پنهان | اپیزود پنجاه و دوم

هنر برتر توانایی
1
1
0

اضطراب پنهان | اپیزود پنجاه و دوم

هنر برتر توانایی
  • 11:31

  • 10

  • 4 ماه پیش

توضیحات

این اپیزود در مورد ویژگی افرادی میگیم که اضطراب دارن و حتی ممکنه خود شما هم دچار اون باشید ولی متوجه نشده باشید.

یسری رفتاراس که شاید فکر کنی معمولی هست ولی همین نشانه ای اضطرابه.

 

گوینده و مشاور: مسعود حبوباتیبا صدای
مسعود حبوباتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads