• 11 ماه پیش

  • 294

  • 33:12

شانزدهم - استرس ( بخش سوم - اضطراب از نگاه فروید )

یونگ خوانی
0
0
0

شانزدهم - استرس ( بخش سوم - اضطراب از نگاه فروید )

یونگ خوانی
  • 33:12

  • 294

  • 11 ماه پیش

توضیحات

در این اپیزود ، از دو کتاب «نظریه های شخصیت» دکتر مجید صفاری نیا و پیشگفتار کتاب «تمدن و ملالت های آن » ترجمه دکتر محمد مبشری مطالبی را ذکر کرده ام .


با صدای
شاهین سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads