• 11 ماه پیش

  • 438

  • 46:28

سیزدهم - استرس

یونگ خوانی
1
1
0

سیزدهم - استرس

یونگ خوانی
  • 46:28

  • 438

  • 11 ماه پیش

توضیحات

کمی تلاش دارم از روی متون دانشگاهی به زبانی ساده استرس را برایتان شرح دهم و در اپیزودهای بعد به اضطراب و تفاوتش با استرس بپردازم.


با صدای
شاهین سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads