• 11 ماه پیش

  • 353

  • 32:27

دوزادهم - خودآگاهی ، ذهن آگاهی یا وقوف

یونگ خوانی
1
1
2

دوزادهم - خودآگاهی ، ذهن آگاهی یا وقوف

یونگ خوانی
  • 32:27

  • 353

  • 11 ماه پیش

توضیحات

اندکی به خودآگاهی ، حضور ناخودآگاه و ذهن آگاه بودن پرداخته ایم .


با صدای
شاهین سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads