• 11 ماه پیش

  • 366

  • 57:16

دهم - تیپ و شخصیت

یونگ خوانی
1
1
2

دهم - تیپ و شخصیت

یونگ خوانی
  • 57:16

  • 366

  • 11 ماه پیش

توضیحات

در ادامه تیپ و شخصیت را از نگاه هنر (سینمایی، داستان ، قصه) بررسی کرده ایم و ارتباط آن را با تیپ و شخصیت از منظر روانشناختی جویا شده ایم ...


با صدای
شاهین سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads