• 11 ماه پیش

  • 331

  • 56:09

نهم - باز هم شخصیت

یونگ خوانی
0
0
3

نهم - باز هم شخصیت

یونگ خوانی
  • 56:09

  • 331

  • 11 ماه پیش

توضیحات

در ادامه با کتاب های نظریه های شخصیت کمی پیش رفته ایم ...


با صدای
شاهین سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads