• 11 ماه پیش

  • 427

  • 24:49

چهارم - اسطوره ها در زندگی ما

یونگ خوانی
2
2
0

چهارم - اسطوره ها در زندگی ما

یونگ خوانی
  • 24:49

  • 427

  • 11 ماه پیش

توضیحات

ناخودآگاه جمعی - تفکر شرقی و غربی - فردگرایی و جمع گرایی - اسطوره ها در رویاهای بیماران یونگ


با صدای
شاهین سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads