• 11 ماه پیش

  • 1.2K

  • 42:47

اول - یونگ و فروید

یونگ خوانی
7
7
0

اول - یونگ و فروید

یونگ خوانی
  • 42:47

  • 1.2K

  • 11 ماه پیش

توضیحات

در اپیزود با کتاب یونگ شناسی کاربردیِ رابین رابرتسون پیش رفته ایم . روان شناسی عمقی یا روان شناسی یونگ چیست ؟ یونگ را چگونه آغاز کنم ؟ پشت یونگین ها چه کسانی هستند ؟ کمی کهن الگو...شروع رابطه یونگ و فروید و کمی هم از روانکاوی ، تحلیل چگونه است و چطور می توانیم در دام تحلیل پیش از موعد گرفتار آییم .


با صدای
شاهین سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads