• 2 سال پیش

  • 4

  • 32:30
قصه سنگ صبور

قصه سنگ صبور

چیروک
0
قصه سنگ صبور
  • 32:30

  • 4

  • 2 سال پیش

قصه سنگ صبور

چیروک
0

توضیحات

روایت این قسمت از چیروک قصه «عروسک سنگ صبور» است.


موسیقی این قسمت چیروک قطعه «خزان» است، از آلبوم «شورانگیز». برای خرید قانونی این آلبوم می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

http://bit.ly/2S7xBch


منبع این قسمت چیروک:

- توپوزقلی میرزا، پروفسور الول ساتن، احمد وکیلیان و ... ، صص 368 تا 374، قصه «عروسک سنگ صبور»چیروک در توییتر:

https://twitter.com/chirook_podcast

چیروک در تلگرام:

https://t.me/chirook_podcast

Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads