• 3 سال پیش

  • 13

  • 29:01
قصه عمو نوروز و ننه سرما

قصه عمو نوروز و ننه سرما

چیروک
0
قصه عمو نوروز و ننه سرما
0
0

قصه عمو نوروز و ننه سرما

چیروک
  • 29:01

  • 13

  • 3 سال پیش

توضیحات

قصه این قسمت چیروک قصه «عمو نوروز و ننه سرما» است.


برای ساخت این قسمت از چیروک از آلبوم «ساقی‌نامه و صوفی‌نامه 1» یا «سوته‌دلان» استفاده شده.


چیروک در توییتر:

https://twitter.com/chirook_podcast

Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads