• 3 سال پیش

  • 30

  • 10:52
قصه کک به تنور

قصه کک به تنور

چیروک
0
قصه کک به تنور
0
0

قصه کک به تنور

چیروک
  • 10:52

  • 30

  • 3 سال پیش

توضیحات

این قسمت چیروک نقل قصه «کک به تنور» است.


موسیقی این قسمت چیروک قطعه «تندباد» است، ساخته آقای اردشیر کامکار، از آلبوم «بی غبار عادت»:

www.yon.ir/5I6DE


چیروک در توییتر:

https://twitter.com/chirook_podcast


Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads