• 4 سال پیش

  • 17

  • 35:02
قصه کره اسب ابر و باد

قصه کره اسب ابر و باد

چیروک
0
قصه کره اسب ابر و باد
0
0

قصه کره اسب ابر و باد

چیروک
  • 35:02

  • 17

  • 4 سال پیش

توضیحات

قصه این قسمت چیروک قصه «کره اسب ابر و باد» است. اسم‌های دیگر این قصه «کره دریایی»، «کره اسب سیاه»، «کره عربی»، «کره قُطاس»، «کره اور و بای»، «کیقباد و بحری» و «دُلدُل» است.


موسیقی این قسمت چیروک قطعه «آفتاب نیمه‌شب» است، ساخته آقای حسین بهروزی‌نیا، از آلبوم «سه نوازی»:

www.yon.ir/XSTjW


چیروک در توییتر:

https://twitter.com/chirook_podcast

Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads