• 2 ماه پیش

  • 120

  • 10:44
دین ؛ آنچیزی که به ما گفتند ، آن چیزی که واقعا هست

دین ؛ آنچیزی که به ما گفتند ، آن چیزی که واقعا هست

مستبین
0
دین ؛ آنچیزی که به ما گفتند ، آن چیزی که واقعا هست
0
0

دین ؛ آنچیزی که به ما گفتند ، آن چیزی که واقعا هست

مستبین
  • 10:44

  • 120

  • 2 ماه پیش

توضیحات

در قسمت دوم از فصل دوم به مبحث نگاه اشتباه ما به آخرت می پردازیم .آخِرَت جهان پس از مرگ و عالَمی که پس از دنیا می‌آید. آخرت در برابر زندگی دنیا قرار دارد.با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads