• 6 ماه پیش

  • 8

  • 22:05
4 عامل برای یافتن مکان مناسب فروش در دنیای فشن

4 عامل برای یافتن مکان مناسب فروش در دنیای فشن

Ardavan Anoosh
1
4 عامل برای یافتن مکان مناسب فروش در دنیای فشن
1
0

4 عامل برای یافتن مکان مناسب فروش در دنیای فشن

Ardavan Anoosh
  • 22:05

  • 8

  • 6 ماه پیش

توضیحات

انواع کسبوکارها در مکانهای مختلف، خوب کار میکنند. در برخی موارد، یک

کسبوکار ممکن است در یک مکان بیشتر کار کند؛ اما در مکانی دیگر، پول بیشتری

درآورد. سالنهای زیبایی مثال خوبی هستند. آنها در مراکز خرید خوب کار میکنند،

اما اجاره سالن در مراکز خرید بسیار بالاست. وقتی آرایشگری مشتریان ثابت خود

را دارد، نیازی به کار کردن در جایی شلوغ و پرداخت هزینههای گزاف برای اجاره را

ندارد.

در نتیجه انواع گزینههای مکانی وجود دارد که میتوانید از بین آنها انتخاب کنید؛

اما شما باید مکانی را بیابید که از هر نظر مناسب باشد: جایی که مشتریان بتوانند

شما را پیدا کنند و قدردان کاری باشند که انجام میدهید؛ همسایهها از بودن در

کنار شما خشنود باشند؛ شما و مالک مغازه بتوانید پول دربیاورید


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads