• 8 ماه پیش

  • 7

  • 26:30
داستا ن برند گس - Guess

داستا ن برند گس - Guess

Ardavan Anoosh
0
داستا ن برند گس - Guess
0
0

داستا ن برند گس - Guess

Ardavan Anoosh
  • 26:30

  • 7

  • 8 ماه پیش

توضیحات

برند گس ) (Guessدر ابتدا با همکاری جرج و ماریک و سپس آرماند و پل

مارسیانو، شروع به کارکرد. طرحهای خیرهکننده، استایل منحصربهفرد و صیقلی

گس، لباسهای جین سنگشور شده که کمرنگتر، نرمتر و خوشفرمتر از نمونههای

موجود در بازار بودند از نشانههای بارز برند گس به شمار میرفتند.

گس ) (Guessدر سال 1981توسط برادران مارکیانو تآسیس شد ، این برادران

کسانی بودند که جنوب پاریس را برای دنبال کردن رویاهایشان در آمریکا ترک

کردند. الهام گرفته از یک نفوذ اروپایی ، آنها فن آوری قابل لمس خود را در صنعت

پوشاک قرار دادند ، تعریف دوباره ی جین . یکی از اولین طرح های آنها شلوار جین

سنگ شور، راسته و 3زیپه مرلین بوده است


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads