• 1 سال پیش

  • 17

  • 26:25
داستان برند پرادا - Prada

داستان برند پرادا - Prada

Ardavan Anoosh
0
داستان برند پرادا - Prada
0
0

داستان برند پرادا - Prada

Ardavan Anoosh
  • 26:25

  • 17

  • 1 سال پیش

توضیحات

پرادا

برند پرادا یکی از برندهای مشهور و لوکس در دنیای فشن و مد است. تمام طراحان و افرادی که پشت نام تجاری این برند قرار گرفتهاند سالها

است در تلاشند تا در کنار حفظ سبک کلاسیک این برند، از ابتکارات خود نیز بهره ببرند تا در طول زمان نام پرادا زنده نگهداشته شود. این راز

عمر طولانی پرادا است و به همین دلیل است که هنوز هم با گذشت سالها برند پرادا یکی از پرمتقاضیترین برندهای جهان است

پرادا خانه مد ایتالیایی است که در سال ١٩١٣توسط " "Mario Pradaپایه گذاری شد

 

نویسنده این لپیزود: غزاله قاسمیان

گوینده: اردوان آنوش


ArdavanAnoosh.comبا صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها