• 7 ماه پیش

  • 35

  • 10:23

گره گشایی

پناه عاشقان
1
1
0

گره گشایی

پناه عاشقان
  • 10:23

  • 35

  • 7 ماه پیش

توضیحات

داستانی از پیرمرد محتاج که از خداوند درخواست کمک میکنه وخداوند به شیوه ای تامل برانگیز پاسخ اورا میدهد...

روایتی از بانو پروین اعتصامی


با صدای
نگار فخار

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads