• 2 ماه پیش

  • 75

  • 13:31
جدا جدا، در کنار هم! ۶۴

جدا جدا، در کنار هم! ۶۴

باهم پادکست | bahampodcast
0
جدا جدا، در کنار هم! ۶۴
  • 13:31

  • 75

  • 2 ماه پیش

جدا جدا، در کنار هم! ۶۴

باهم پادکست | bahampodcast
0

توضیحات

ما جدا از هم؛ ولی در کنار هم، خیلی خوب بلدیم دوام بیاریم و این دقیقا بزرگترین ایراد ماست. قضاوت با شما.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads