• 14:10

  • 2

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این مدیتیشن سعی میکنیم شاهد هیجاناتی باشیم که درونمون داره اتفاق میفته. اونها رو مشاهده میکنیم روشون اسم میذاریم و میذاریم که بیان و برن.کم کم با این روش احساساتمون رو میشناسیم و اونها رو میپذیریم.امیدوارم حال خوبی رو تجربه کنید

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads