• 3 سال پیش

  • 20

  • 02:06:01
اپیزود بیست - ظل السلطان - چشم و نگاه بودا

اپیزود بیست - ظل السلطان - چشم و نگاه بودا

رادیو داستان | Radio Daastaan
0
اپیزود بیست - ظل السلطان - چشم و نگاه بودا
0
0

اپیزود بیست - ظل السلطان - چشم و نگاه بودا

رادیو داستان | Radio Daastaan
  • 02:06:01

  • 20

  • 3 سال پیش

توضیحات
قسمت نهم از داستان ظل السلطان، شخصیتی بسیار مهم را وارد داستان گنجینه می کند. شیخ عبدالنبی ترشیزی جاسوس خبره ی سرویس اطلاعات انگلستان

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads