• 1 سال پیش

  • 0

  • 45:01
داستان رشد و فروپاشی اقتصادی 5

داستان رشد و فروپاشی اقتصادی 5

Ardavan Anoosh
0
داستان رشد و فروپاشی اقتصادی 5
  • 45:01

  • 0

  • 1 سال پیش

داستان رشد و فروپاشی اقتصادی 5

Ardavan Anoosh
0

توضیحات

در این اپیزود بسیار بسیار جذاب با هم در رابطه با این موضوع صحبت می کنیم که می شود اگر یک مرتبه مردم یک جامعه پول رسمی آن کشور را قبول نداشته باشند؟!

در رابطه با این صحبت می کنیم که بازار مسکن وقتی یک مرتبه رشد کند و وقتی یک مرتبه دچار رکود بشه؟!

مردم چه قدر ضرر می کنند و صنایع مرتبط و غیر مرتبط دست خوش چه تغییراتی می شوند؟!


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads