• 4 ماه پیش

  • 2

  • 34:38
اسپین‌آف اول اکسپو ۲۰۲۰ - فاطمه حیدری

اسپین‌آف اول اکسپو ۲۰۲۰ - فاطمه حیدری

بیست تا سی
0
اسپین‌آف اول اکسپو ۲۰۲۰ - فاطمه حیدری
0
0

اسپین‌آف اول اکسپو ۲۰۲۰ - فاطمه حیدری

بیست تا سی
  • 34:38

  • 2

  • 4 ماه پیش

توضیحات

اپیزود نوزدهم: گفت‌وگو با فاطمه حیدری (هم‌بنیانگذار بیست‌تاسی)، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
فاطمه حیدری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads