• 4 ماه پیش

  • 2

  • 38:51
اسپین‌آف اول اکسپو ۲۰۲۰ - سپیده حاتمی

اسپین‌آف اول اکسپو ۲۰۲۰ - سپیده حاتمی

بیست تا سی
0
اسپین‌آف اول اکسپو ۲۰۲۰ - سپیده حاتمی
0
0

اسپین‌آف اول اکسپو ۲۰۲۰ - سپیده حاتمی

بیست تا سی
  • 38:51

  • 2

  • 4 ماه پیش

توضیحات

اپیزود هجدهم: گفت‌وگو با سپیده حاتمی (طراح خدمات و تجربه)، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
سپیده حاتمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads