• 4 ماه پیش

  • 1

  • 33:18
اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - مهرنوش زمانیان

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - مهرنوش زمانیان

بیست تا سی
0
اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - مهرنوش زمانیان
0
0

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - مهرنوش زمانیان

بیست تا سی
  • 33:18

  • 1

  • 4 ماه پیش

توضیحات

اپیزود هفدهم: گفت‌وگو با مهرنوش زمانیان (طراح خدمات و تجربه)، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
مهرنوش زمانیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads