• 4 ماه پیش

  • 1

  • 30:50
اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سیمین ابوطالبی

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سیمین ابوطالبی

بیست تا سی
0
اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سیمین ابوطالبی
0
0

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سیمین ابوطالبی

بیست تا سی
  • 30:50

  • 1

  • 4 ماه پیش

توضیحات

اپیزود شانزدهم: گفت‌وگو با سیمین ابوطالبی (پژوهشگر و درمانگر توانبخشی)، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
سیمین ابوطالبی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads