• 4 ماه پیش

  • 1

  • 30:25
اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سارا تیموری‌پور

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سارا تیموری‌پور

بیست تا سی
0
اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سارا تیموری‌پور
0
0

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سارا تیموری‌پور

بیست تا سی
  • 30:25

  • 1

  • 4 ماه پیش

توضیحات

اپیزود پانزدهم: گفت‌وگو با سارا تیموری‌پور(معمار)، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
سارا تیموری‌پور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads