• 2 سال پیش

  • 0

  • 39:24
تکنولوژی های نوین بخش دوم

تکنولوژی های نوین بخش دوم

Digesttt/ پادکست دایجست
0
تکنولوژی های نوین بخش دوم
0
0

تکنولوژی های نوین بخش دوم

Digesttt/ پادکست دایجست
  • 39:24

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات

در قسمت دوم تکنولوژی های نوین، به 3 تکنولوژی دیگر از قبیل کریسپر، چاپ و تولید سه بعدی و نانوتکنولوژی پرداخته می شود.

 

اسپانسر ها:

www.arvancloud.com

www.sisarv.com

 

منابع:

 

https://www.explainthatstuff.com/nanotechnologyforkids.html

https://www.cadcrowd.com/blog/6-ways-3d-printing-will-change-the-world/

https://www.vox.com/2018/7/23/17594864/crispr-cas9-gene-editing


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads