• 3 سال پیش

  • 0

  • 01:28:30
بررسی سیستم های اقتصادی

بررسی سیستم های اقتصادی

Digesttt/ پادکست دایجست
0
بررسی سیستم های اقتصادی
0
0

بررسی سیستم های اقتصادی

Digesttt/ پادکست دایجست
  • 01:28:30

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این قسمت نگاهی می اندازیم به 3 سیستم اقتصادی اصلی که تا به کنون در جهان حکم فرما بوده است و تفاوت های آنان را به زبانی ساده بیان میکنیم. در این باب نگاهی ویژه به مکتب سرمایه داری یا همان کاپیتالیسم و نقد های آن از طرف مارکس خواهیم داشت.

حمایت مالی از دایجست :

http://www.digesttt.com

 

منابع:

www.digesttt.com/23

 


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها