• 4 سال پیش

  • 0

  • 41:53
تاریخ پول - بخش اول

تاریخ پول - بخش اول

Digesttt/ پادکست دایجست
0
تاریخ پول - بخش اول
0
0

تاریخ پول - بخش اول

Digesttt/ پادکست دایجست
  • 41:53

  • 0

  • 4 سال پیش

توضیحات

 

در این قسمت از پادکست دایجست، سعی می شود که به صورت اجمالی تاریخ و روند تکامل پول از زمانی که حتی چیزی به اسم پول وجود نداشته در دو قسمت گفته شود. 

منابع:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shell_money

https://www.youtube.com/watch?v=-nZkP2b-4vo

https://www.youtube.com/watch?v=rPHTmGjoe2k

https://www.youtube.com/watch?v=lzH1p3t2oRE

https://www.youtube.com/watch?v=diEVmQZ1QfM

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Law_(economist)

https://www.youtube.com/watch?v=diEVmQZ1QfM

https://www.youtube.com/watch?v=4KNW9o7wG3g&t=1831s

The mongol conquest in the world history

https://www.nouahsark.com/en/infocenter/culture/history/monarchs/gaykhatu.php

https://www.youtube.com/watch?v=LrB9bS2VOLE

 


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads