• 4 ماه پیش

  • 4

  • 01:31:05
فرقه داودیه : محاصره ویکو | قسمت چهل و پنجم رادیو عجایب

فرقه داودیه : محاصره ویکو | قسمت چهل و پنجم رادیو عجایب

رادیو عجایب
0
فرقه داودیه : محاصره ویکو | قسمت چهل و پنجم رادیو عجایب
  • 01:31:05

  • 4

  • 4 ماه پیش

فرقه داودیه : محاصره ویکو | قسمت چهل و پنجم رادیو عجایب

رادیو عجایب
0

توضیحات

در این قسمت به اعضای فرقه داوودیه و همچنین محاصره 51 روزه این فرقه میپردازیم..

 

فیلم زالاوا که معرفی کردم :

 

برای خرید بلیط

 

همکاران در تهیه این اپیزود :

Bita

 

همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید :

 

اسپانسرینگ

wonderradio1@gmail.com

داخل ایران :

https://hamibash.com/radiowonder

رادیو عجایب رو دنبال کنید :

https://instagram.com/radiowonder

https://twitter.com/radiow0nder

https://t.me/Wonderradio


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها