• 6 ماه پیش

  • 61

  • 01:19:05
فرقه داودیه : دیوید کورش | قسمت چهل و چهارم رادیو عجایب

فرقه داودیه : دیوید کورش | قسمت چهل و چهارم رادیو عجایب

رادیو عجایب
0
فرقه داودیه : دیوید کورش | قسمت چهل و چهارم رادیو عجایب
0
0

فرقه داودیه : دیوید کورش | قسمت چهل و چهارم رادیو عجایب

رادیو عجایب
  • 01:19:05

  • 61

  • 6 ماه پیش

توضیحات

در این قسمت به ظهور رهبر بدنام فرقه داودیه یعنی دیوید کورش میپردازیم.

 

همکاران در تهیه این اپیزود :

Bita

 

همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید :

 

اسپانسرینگ

wonderradio1@gmail.com

داخل ایران :

https://hamibash.com/radiowonder

رادیو عجایب رو دنبال کنید :

https://instagram.com/radiowonder

https://twitter.com/radiow0nder

https://t.me/Wonderradio


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads