• 6 ماه پیش

  • 6

  • 01:01:44
فراماسونی : فرقه‌ی که امریکا را ساخت ؟ قسمت دوم | قسمت چهل و سوم رادیو عجایب

فراماسونی : فرقه‌ی که امریکا را ساخت ؟ قسمت دوم | قسمت چهل و سوم رادیو عجایب

رادیو عجایب
0
فراماسونی : فرقه‌ی که امریکا را ساخت ؟ قسمت دوم | قسمت چهل و سوم رادیو عجایب
  • 01:01:44

  • 6

  • 6 ماه پیش

فراماسونی : فرقه‌ی که امریکا را ساخت ؟ قسمت دوم | قسمت چهل و سوم رادیو عجایب

رادیو عجایب
0

توضیحات

در این قسمت بیشتر به انقلاب امریکا و تاثیر فراماسون ها در این انقلاب پرداختیم.

 

همکاران در تهیه این اپیزود :

Bita

 

همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید :

 

اسپانسرینگ

wonderradio1@gmail.com

داخل ایران :

https://hamibash.com/radiowonder

رادیو عجایب رو دنبال کنید :

https://instagram.com/radiowonder

https://twitter.com/radiow0nder

https://t.me/Wonderradio


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads