• 1 سال پیش

  • 115

  • 01:26:54
ایلومیناتی : قسمت دوم | قسمت سی و نه رادیو عجایب

ایلومیناتی : قسمت دوم | قسمت سی و نه رادیو عجایب

رادیو عجایب
0
ایلومیناتی : قسمت دوم | قسمت سی و نه رادیو عجایب
0
0

ایلومیناتی : قسمت دوم | قسمت سی و نه رادیو عجایب

رادیو عجایب
  • 01:26:54

  • 115

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این قسمت به تئوری توطئه مرتبط به ایلومیناتی پرداختم و از حقایق و دروغ های که در مورد این انجمن مخفی وجود داره براتون گفتم.

همکاران این اپیزود :

شیدا علی پور

همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید :

اسپانسرینگ

wonderradio1@gmail.com

داخل ایران :

https://hamibash.com/radiowonder

بیرون ایران :

https://www.patreon.com/radiowonder

رادیو عجایب رو دنبال کنید :

https://instagram.com/radiowonder

https://twitter.com/radiow0nder

https://t.me/Wonderradio


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads