• 1 سال پیش

  • 24

  • 52:22
نظم نوین جهانی : قسمت دوم | قسمت سی و هفت رادیو عجایب

نظم نوین جهانی : قسمت دوم | قسمت سی و هفت رادیو عجایب

رادیو عجایب
0
نظم نوین جهانی : قسمت دوم | قسمت سی و هفت رادیو عجایب
0
0

نظم نوین جهانی : قسمت دوم | قسمت سی و هفت رادیو عجایب

رادیو عجایب
  • 52:22

  • 24

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این قسمت ما به سه تئوری یا بهتر بگم سه روشی که ممکن نظم نوین جهانی با اونها کنترل دنیا ما رو بدست بگیره پرداختیم. امیدوارم از شنیدین این قسمت لذت ببرید

همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید :

اسپانسرینگ

wonderradio1@gmail.com

داخل ایران :

https://hamibash.com/radiowonder

بیرون ایران :

https://www.patreon.com/radiowonder

رادیو عجایب رو دنبال کنید :

https://instagram.com/radiowonder

https://twitter.com/radiow0nder

https://t.me/Wonderradio


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads