• 1 سال پیش

  • 0

  • 54:10
نظم نوین جهانی : قسمت اول | قسمت سی و شش رادیو عجایب

نظم نوین جهانی : قسمت اول | قسمت سی و شش رادیو عجایب

رادیو عجایب
0
نظم نوین جهانی : قسمت اول | قسمت سی و شش رادیو عجایب
0
0

نظم نوین جهانی : قسمت اول | قسمت سی و شش رادیو عجایب

رادیو عجایب
  • 54:10

  • 0

  • 1 سال پیش

توضیحات

ایا همه مشکلات در جهان زیر سر یک دولت در سایه است ؟ ایا قرار قرار است همه ما روزی یکی از بردگان این سیستم بشویم ؟ در این قسمت به راز پشت پرده نظم نوین جهانی پرداختیم

همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید :

اسپانسرینگ

wonderradio1@gmail.com

داخل ایران :

https://hamibash.com/radiowonder

بیرون ایران :

https://www.patreon.com/radiowonder

رادیو عجایب رو دنبال کنید :

https://instagram.com/radiowonder

https://twitter.com/radiow0nder

https://t.me/Wonderradio


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads